Membri AMSPPR

Secțiunea curentă se adresează membrilor, punându-le la dispoziție:
AMSPPR
Documentație

Minimă documentație și formularistică necesară activității de cabinet.

AMSPPR
Experiențe

Experiențe împărtășite de către membrii AMSPPR.

AMSPPR
Informații

Comunicate și informații cu caracter de importanță adresate membrilor AMSPPR.

De ce membru AMSPPR?

AMSPPR reuneşte prin libera adeziune medici dentişti, cetăţeni ai Uniunii Europene şi ai Spaţiului Economic European, licentiaţi în medicina dentară sau echivalentul acesteia, indiferent de naţionalitate, convingeri politice, religioase.

Devenind membru al asociației, te alături practicienilor privați din România, fiind Este important ca practicienii să aibă o umbrelă comună. Aceasta este AMSPPR.

În AMSPPR poți să vii cu idei, care dacă sunt motivate se pot transforma în realități. Identificându-se elementele comune ale membrilor se conturează o strategie unitară bazată pe satisfacerea unor nevoi similare, cu beneficii concrete pentru toţi membrii asociaţiei

Membrii AMSPPR beneficiază de:
  • contribuție de participare redusă la manifestările AMSPPR şi a partenerilor AMSPPR;
  • participare la programele de profilaxie ale Asociației organizate organizate cu sprijinul Colgate România;
  • facilităţile oferite de parteneriatul încheiat cu ALLIANZ-TIRIAC la încheierea asigurării pentru malpraxis, inclusiv pentru asigurarea mijloacelor fixe ale cabinetului și asigurarii locuinței, persoanelor, masinii;
  • consiliere juridică permanentă în revista asociaţiei;
  • sprijinirea initiativelor locale ale membrilor în profilaxie;
  • informări manifestări profesionale interne/externe;
  • contribuţie de participare redusă sau gratuită a membrilor cu vechime de minim 5 ani la Congresele AMSPPR (selecţie anuală efectuată de conducerea asociaţiei).
  • anunțuri gratuite de mica publicitate în mijloacele de informare ale asociației.
Drepturile și îndatoririle membrilor

Pentru a fi membru AMSPPR, orice persoana are obligația să iși exercite drepturile de membru și să respecte îndatoririle pe care i le conferă calitatea de membru al AMSPPR.

Cum pot deveni membru?

Membru AMSPPR poate deveni orice medic stomatolog cu autorizație de liberă practică ori student la stomatologie, care recunoaște Statutul, plătește cotizația pe baza liberei adeziuni. Nu pot fi membri ai AMSPPR acei medici care constituie subiectul unei condamnări pentru o infracțiune ce este incompatibilă cu profesia de medic sau sunt sanctionați cu ridicarea dreptului de practică medicală de către forurile îndreptățite.