Termeni si conditii

1. Termeni și condiții site

Site-ul www.dental.ro este proprietatea Asociației Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România (AMSPPR), care permite vizualizarea, abonarea la newsletter și înscrierea la evenimentele organizate de AMSPPR.

Utilizarea, incluzând vizitarea și înscrierea la evenimentele AMSPPR de pe site-ul www.dental.ro, implică acceptarea termenilor și condițiilor detaliate în urmatoarele paragrafe. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a site-ului, recomandăm citirea cu atenție a acestor termeni și condiții.

 

Transmiterea informatiilor

Deoarece prin utilizarea site-ului www.dental.ro (vizitarea, înscrierea la evenimente sau trimiterea de e-mail-uri adresate portalului AMSPPR), comunicarea se realizează în mod electronic, se consideră astfel, că utilizatorul, consimte primirea notificărilor de la AMSPPR în modalitate electronică, incluzand și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

 

Drepturile utilizatorului

Portalul AMSPPR garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, fară acordul scris al AMSPPR.

 

Informațiile introduse de utilizator

Datele de inregistrare ale utilizatorilor sunt confidențiale, ele vor fi folosite doar pentru desfășurarea evenimentului la care s-a făcut înscrierea și pentru expedierea de informații către utilizator, informații referitoare la evenimentul respectiv sau alte evenimente de care ar putea fi interesat utilizatorul. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datele de înregistrare și datele de rezervare trebuie completate cu atenție. AMSPPR poate anula fără avertisment înregistrările efectuate pentru care se constată că au fost introduse date eronate. De asemenea, AMSPPR poate anula orice înregistrare efectuată de către un utilizator care nu poate fi contactat pe baza datelor de contact furnizate de utilizator în momentul înregistrării.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, AMSPPR are obligația de a administra în conditii de siguranta și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: pentru înscriere evenimente, raport de prezență către instituțiile profesionale care doresc sa primească credite de educație medicală continuă.

Sunteți obligat(ă) sa furnizați datele, acestea fiind necesare în scopul menționat mai sus.

Refuzul dvs. determină anularea înscrierii dumneavoastră la evenimente și neacordarea creditelor de tip profesional.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: organizații profesionale (Colegiul Medicilor Stomatologi din România), parteneri contractuali, furnizori de servicii și bunuri.

Prin acordul dumneavoastră cu aceste specificații vă dați consimțământul de a primi informații despre serviciile, evenimentele organizate de AMSPPR și partenerii acesteia.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la secretariatul AMSPPR la adresa de e-mail: amsppr@dental.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

 

Plata prin intermediul site-ului www.dental.ro termene si condiții de plată

AMSPPR foloseste cele mai sigure metode de plată disponibile pentru a asigura că procesarea plății dvs. va fi executată în condiții de maximă siguranță și securitate.

 

Metodele de plată acceptate de AMSPPR sunt:

a) Plata cu card

În timpul înscrierii la evenimente veți fi redirectionat către serverul securizat de plata LibraPay.

Daca ați ales metoda de plată "on line" este necesar să completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră. Pentru plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și Mastercard/Maestro) este folosit sistemul "3-D Secure" elaborat de aceste organizații care asigură tranzacțiile on-line același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. "3-D Secure" asigură în primul rând că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele noastre sau pe serverele LibraPay, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard. În plus, "3-D Secure" este un sistem de autentificare a identității posesorilor de carduri în mediu electronic. Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor și se desfașoară numai pe serverele Visa sau MasterCard, după caz. Sistemul "3-D Secure" permite efectuarea de cumpărături on-line cu orice card emis sub licență Visa sau MasterCard, inclusiv cele de debit și cele electronice Maestro și Visa Electron. Sunt acceptate și cardurile virtuale emise de aceste organizații.

Notă: comisionul de depunere este acoperit în întregime de catre AMSPPR.

b) Plata prin transfer bancar

Se realizează direct la sediul bancii unde detineți cont, prin internet banking sau numerar la caseria bancii unde AMSPPR are cont. În acest caz, înregistrarea la eveniment va fi confirmată în momentul în care primim dovada plații prin bancă.

Datele necesare pentru efectuare plăților prin transfer bancar:

AMSPPR
CUI: 53308915IBAN: RO 31 RNCB 0074 0292 1527 0001 deschis la BCR sector 3

Notă: comisionul de depunere este acoperit în întregime de către depunător.

c) Plata cu numerar

Plata cu numerar se realizează în ziua evenimentului, doar dacă evenimentul se desfășoară într-o locație deja stabilită. În acest caz, înregistrarea la eveniment este confirmată, în limita locurilor disponibile.

Plata cu numerar nu este posibilă în cazul în care evenimentul se desfășoară on-line.

Facturare

În momentul imediat următor completării formularului de înscriere la eveniment de pe www.dental.ro, programul de gestiune al evenimentului emite factura proforma cu datele completate de fiecare participant în parte.

După ce banca confirmă plata, organizatorii evenimentului emit trimiterea facturii fiscale prin e-mail.

Factura se poate emite cel târziu în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare înscrierii.

 

2. Politica de returnare

Anularea înscrierii la evenimentele AMSPPR se poate realiza astfel:

La congres / simpozion / conferință / curs

- suma achitată se returnează integral - dacă solicitarea pentru anulare se face cu mai mult de 10 zile până la eveniment;

- suma achitată se returnează 50% - dacă solicitarea pentru anulare se face între 5-10 zile până la eveniment;

- suma achitată nu se returnează – dacă solicitarea pentru anulare se face cu mai puţin de 5 zile până la eveniment;

- suma achitată nu se returnează - dacă în urma verificării prezenței efectuate, autoritățile (Colegiul Medicilor Stomatologi din România) constată că medicul nu a îndeplinit condițiile de prezenţă din Regulamentului de emc al CMSR şi implicit nu ia în considerare diploma de participare.

La workshop/hands-on:

- suma achitată se returnează integral - numai în situația în care persoana care solicită anularea este înlocuita de un participant recomandat de aceasta și numai după ce noul participant a achitat integral suma de plată.

- suma achitată se returnează 50% - dacă solicitarea pentru anulare se face cu maim ult de 15 zile până la eveniment;

- suma achitată nu se returnează – dacă solicitarea pentru anulare se face cu mai puţin de 5 zile până la eveniment;

Anularea înscrierii la evenimente se poate face numai prin notificare scrisă și trimisă la adresa amsppr@dental.ro.

Restituirea banilor se realizează prin transfer bancar în termen de 3 zile de la aprobarea returnării, în condițiile specificate mai sus.

 

Litigii

Prin folosirea site-ului (vizitarea sau cumpararea serviciilor), utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna „Condițiile de utilizare” de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și AMSPPR sau partenerii săi. În cazul unor eventuale neînțelegeri între AMSPPR și utilizatori, se va încerca mai întai rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibilă, neînțelegerea va fi solutionată în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

 

Dispoziții finale

Odată cu cumpararea și lansarea comenzii (înscriere la eveniment sau achitarea contribuției de participare), clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

AMSPPR își asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului www.dental.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. AMSPPR nu va putea fi facută responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setari etc., și nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.dental.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.